Gered van de container, een grote freestafel. Op www.wisclub.nl is daar meer over te zien. Nu aangestuurd door een Arduino Uno met GRBL software, en een viervoudige stepper motorsturing. Eerste resultaten, op een stuk hout met een permanente stift een stuk tekst….